Ing. Vladimír Fuchs, MBA
Poradce a auditor pro ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 – Technik BOZP – Technik požární ochrany