Odborná pomoc organizacím

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požární ochrana

Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Systémy managementu

Poradenská a konzultační činnost při vytváření, zavádění, auditu a udržování certifikovaných systémů managementu

O mně

Ing. Vladimír Fuchs, MBAPoradce a auditor pro certifikované systémy managementu. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v oblasti BOZP. Technik požární ochrany.
Ing. Vladimír Fuchs, MBAPoradce a auditor pro certifikované systémy managementu. Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v oblasti BOZP. Technik požární ochrany.
closepopup

Do dnešní podoby se portfolio mých služeb utvářelo přes vypracovávání a hodnocení podnikatelských plánů pro dotační programy EU, přípravu firem na certifikaci systémů managementu a spolupráci s certifikačními orgány v roli vedoucího auditora. Zájem o problematiku mě postupně vedl k absolvování certifikace na auditora EMS a SM BOZP, k získání osvědčení odborné způsobilosti v oblasti BOZP a osvědčení technika požární ochrany.