Činnost a poskytované služby

Od roku 2004 poskytuji organizacím různých velikostí, výrobních i nevýrobních odvětví, profesionální služby

– poradce, konzultanta a auditora při vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu dle norem

  • ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky
  • ISO 14001 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití
  • ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

od roku 2009 služby

– odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP (viz § 10 zák. č.309/2006 Sb.)

a od roku 2012 také služby

technika požární ochrany (viz § 11 zák. 133/1985 Sb.).

Nabízím jak komplexní zajištění úkolů a požadavků ve výše uvedených oborech, tak jednotlivé služby. Pravidelný smluvní servis poskytuji organizacím zejména v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji, jednotlivé zakázky (audit systému managementu, přípravu na certifikaci, hodnocení souladu,  školení apod.) jsem schopen realizovat v širším teritoriu.