Samostatnému poskytování služeb konzultanta, auditora a posléze i technika BOZP a požární ochrany se věnuji od roku 2004. Zúročuji tím své zkušenosti z předchozí praxe v podnikové i veřejnosprávní sféře (řízení kvality, zajišťování technických a investičních záležitostí, řízení výroby, spoluvlastnictví a vedení menší firmy, činnost v řídících a kontrolních orgánech firem a dokonce i jedno volební období ve funkci místostarosty města). Důležitou roli sehrál i zájem o neustálé vzdělávání, zejména v oblasti managementu, včetně 2 měsíčního manažerského kurzu v Dánsku, studia MBA, certifikace vedoucího metrologického střediska, certifikace manažera jakosti ad..

Do dnešní podoby se portfolio mých služeb utvářelo přes vypracovávání a hodnocení podnikatelských plánů pro dotační programy EU, přípravu firem na certifikaci systémů managementu a spolupráci s certifikačními orgány v roli vedoucího auditora. Zájem o problematiku mě postupně vedl k absolvování certifikace na auditora EMS a SM BOZP, k získání osvědčení odborné způsobilosti v oblasti BOZP a osvědčení technika požární ochrany.   

Proč využívat mých služeb

Důvody proč mít efektivně fungující systém řízení organizace, zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky, snižovat rizika v oblasti BOZP a udržovat připravenost na možné havarijní situace, včetně požáru, jsou lidem ve vedení firem i jiných organizací jasné. Ne vždy je však pro organizaci snadné zajistit plnění všech požadavků v daných oblastech jen vlastními silami.

Výhodou mých služeb, zejména pro menší a středně velké organizace, může být jejich vzájemná synergie. Např. interní audit systému managementu, prověrku BOZP a preventivní požární prohlídku lze zvládnout i v rámci jedné akce a není třeba tyto záležitosti řešit odděleně, v různých termínech, nezřítka i duplicitně. Náklady na přípravu, zajištění a realizaci kontrolních činností, auditu, školení, konzultací atd. mohou být výrazně nižší. Úsporu času nevyjímaje.

Na základě svých zkušeností a znalostí mohu v daných oborech nabídnout skutečně kvalitní, odborné, spolehlivé a podle konkrétních požadavků koncipované služby. Požadavky a zájmy objednatele jsou pro mě prioritou.