Poskytování služeb poradce a auditora systémů managementu se věnuji od roku 2004 s využitím svých zkušenosti z předchozí manažerské praxe. Zájem o problematiku mě postupně zavedl vedl i k poskytování služeb v oblasti BOZP a požární ochrany. Přehled o mých pracovních zkušenostech, vzdělání a dovednostech viz https://www.linkedin.com/in/vladim%C3%ADr-fuchs-79aa6b63/.

Proč využívat mých služeb

Důvody proč mít efektivně fungující systém řízení organizace, zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky, snižovat rizika v oblasti BOZP a udržovat připravenost na možné havarijní situace, včetně požáru, jsou lidem ve vedení firem i jiných organizací jasné. Ne vždy je však pro organizaci snadné zajistit plnění všech požadavků v daných oblastech jen vlastními silami.

Výhodou mých služeb, zejména pro menší a středně velké organizace, může být jejich vzájemná synergie. Např. interní audit systému managementu, prověrku BOZP a preventivní požární prohlídku lze zvládnout i v rámci jedné akce a není třeba tyto záležitosti řešit odděleně, v různých termínech, nezřítka i duplicitně. Náklady na přípravu, zajištění a realizaci kontrolních činností, auditu, školení, konzultací atd. mohou být výrazně nižší. Úsporu času nevyjímaje.

Na základě svých zkušeností a znalostí mohu v daných oborech nabídnout skutečně kvalitní, odborné, spolehlivé a podle konkrétních požadavků koncipované služby. Požadavky a zájmy objednatele jsou pro mě prioritou.