Určení koordinátora BOZP

Zdroj: https://www.bozpinfo.cz/kdy-urcovat-koordinatora-bozp-na-stavenisti

Pokud si nejsme jisti, jestli koordinátora určit, nebo ne, můžeme postupovat podle materiálu Ing. Václava Kápla z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. Určení koordinátora a zpracování plánu popsal v následujícím schématu. V něm je dobře vidět, kdy vzniká anebo nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací:

Pokud budou žlutě označené parametry současně vyhodnoceny jako aktuální, znamená to pro zadavatele stavby, že musí postupovat podle všech ustanovení uvedených v § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

Pokud minimálně v jednom případě u žlutých parametrů bude odpověď negativní, koordinátor se neurčuje a zadavatel stavby musí posoudit vazby na parametr týkající se rozsahu stavby ve vazbě na počet pracujících.

V případě naplnění tohoto třetího požadavku (rozsah 500 osobodní nebo 30 dní, 20 osob) týkající se rozsahu stavby musí (i když nebude určen koordinátor ve fázi přípravy ani realizace) musí se doručit na příslušný oblastní inspektorát oznámení o zahájení prací (dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a zajistit zpracování plánu BOZP (dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.), pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Pokud nebude naplněn třetí požadavek týkající se rozsahu stavby, potom musí zadavatel stavby posoudit, zda předpokládané práce a činnosti na staveništi nejsou uvedeny v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pokud budou uvedeny, tak je opět povinen zajistit zpracování plánu BOZP (§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.).

Plán BOZP na staveništi je oprávněn zpracovat pouze koordinátor BOZP. Koordinátora určuje stavebník.

Příspěvky