Přehled povinností k zajištění bezpečného provozu technických zařízení

Podle mých zkušeností z praxe to vypadá, že OIP se při svých kontrolách v současné době hodně věnuje otázkám plnění povinností k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190-193/2022 Sb. Nezřídka jsou těmito kontrolami zjišťovány poměrně závažné závady.

Pro usnadnění zajišťování povinností a úkolů vyplývajících ze zmíněných a dalších předpisů jsem sestavil jejich výpis, ukázka:

Doporučuji věnovat dané problematice pozornost.

Checklisty lze použít i pro účely prověrek BOZP prováděných na základě požadavku zákoníku práce (viz § 108 odst. (5) zákona č. 262/2006 Sb.).

V případě dotazů, nebo požadavků v dané věci se na mě obraťte.

Příspěvky